Elever på pastorsutbildningen

Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare

Förbundskyrkans teologiska seminarium utbildar och fortbildar pastorer och församlingsledare. Några pastorskandidater studerar på en teologisk högskola och får stipendier som täcker delar av deras omkostnader för denna utbildning.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
Budget: 50 000 kr, insamlingsbehov 50 000 kr
Projektnummer:
45180
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.