Elever på pastorsutbildningen

Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare

Förbundskyrkans teologiska seminarium utbildar och fortbildar pastorer och församlingsledare. Några pastorskandidater studerar på en teologisk högskola och får stipendier som täcker delar av deras omkostnader för denna utbildning.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
80.000 kr
Projektnummer:
45180
Ge en gåva

Related Agenda 2030 Goals

With "Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare" we contribute to the following global goals for sustainable development.