SMK årsmöte 2019 – Protokoll

Lördagen den 16 februari hölls Svenska Missionskyrkans årsmöte i Alvik. Det är Equmeniakyrkans styrelserepresentanter som utgör årsmöte.

Lördagen den 16 februari hölls Svenska Missionskyrkans årsmöte i Alvik. Det är Equmeniakyrkans styrelserepresentanter som utgör årsmöte.

De missionsförsamlingar som var med vid bildandet av Equmeniakyrkan har ett fortsatt medlemskap i Svenska Missionskyrkan.

Även om antal ärenden minskar finns ytterligare behov en tid för den juridiska personen Svenska Missionskyrkan att finnas kvar. Avvecklingsarbetet fortgår med frågor om arkiv, ekonomi och huvudmannaskap. Detaljer framgår av detta årsmötesprotokoll samt föredragningslista inklusive årsredovisning.

Vi ber om Guds ledning över alla församlingar i Sverige och samarbetskyrkor i världen!

Protokoll SMK årsmöte 2019.pdf

Ulf Hållmarker
Ordförande

Bertil Svensson
Generalsekreterare