Rapport från styrelsens decembersammanträde

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Styrelsen för Föreningen Gemensam framtid var under helgen 3 till 5 december samlad till styrelsemöte i Linköpings Missionskyrka.

Remissvarsgruppen
Gruppen bestående av Olle Alkholm (SMK), Håkan Englund (MK), Ann Westblom (SB) tillsammans med GFs Lasse Svensson hade en första rapportering till styrelsen av den uppdaterade versionen av Gemensam grund. Styrelsen och gruppen diskuterade i god anda de ändringar som remissvaren frammanat. Så snart som varje rubrikdel blir klar kommer den att finnas på hemsidan, tillsammans med motiveringar till varför texten ändrats. I det skedet är det öppet och välkommet med synpunkter på materialet från alla och envar.

Remissgruppen har ännu inte skrivit ett uppdaterat stadgeförslag men några av diskussionsämnena med styrelsen handlade om remissvarens återkoppling kring en upplevd minskad demokrati vilket styrelsen tog till sig.

Kyrkoledarnominering
Nomineringstiden för kyrkoledare är slut. Flera namn har förslagits och alla nominerade pastorer kommer under de närmsta veckorna kontaktas av en rekryteringsgrupp från styrelsen, som leds av Per Rydwik, för att svara på om de vill kvarstå på styrelsens lista. I samband med detta kommer de få svara på några frågor samt bifoga ett CV. Dessa handlingar kommer då prövas mot den kravprofil som styrelsen jobbar efter. Styrelsens mening är att en kortlista på potentiella kyrkoledare skall finnas på styrelsens bord till dess möte första helgen i februari.

Rapport från RUT
RUT jobbar just nu med handlingar kring teologiska aspekter på konsensusmodellen, kring liturgi i den nya kyrkan samt kring ordination. RUT kommer också vara en av instanserna som granskar den uppdaterade Gemensam grund under januari.

Strategiska frågor för nya kyrkan
Styrelsen har utifrån den strategiska plattformen identifierat tre möjliga strategier för den nya kyrkan. Dessa är FRAMÅT, INÅT, UTÅT och kommer delvis att testas tillsammans med den övriga strategiska plattformen i nyhetsbrevet. Styrelsen avser att tillsätta en arbetsgrupp som för det strategiska arbetet framåt kring varje strategi, med en första återrapportering i februari.

Nyhetsbrev
Det tidigare aviserade nyhetsbrevet går i tryck i dagarna och når församlingarna runt kommande helg. Församlingarna uppmanas till att återkoppla till GF-styrelsen.

2010-12-06

För mer information:
Per Rydwik, ordförande
0706-98 11 57
per.rydwik@gemensamframtid.se

Lasse Svensson, processansvarig
031-788 00 40
lasse.svensson@gemensamframtid.se

Rapporten som PDF >

Rapporter från tidigare styrelsesammanträdet ligger under Styrelse-sidan.