Related Agenda 2030 Goals

With "Sök bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta" we contribute to the following global goals for sustainable development.