Rapport som sammanfattar kyrkornas migrationsarbete under 27 år

Sveriges Kristna råd har publicerat en rapport som sammanfattar kyrkornas gemensamma migrationsarbete under tiden 1993-2020.

Flyktingläger

Rapporten är tänkt som en dokumentation och i någon mån en utvärdering av det arbete på många fronter som utförts i, av eller med utgångspunkt i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration.

Related Agenda 2030 Goals

With "Sociala missionen och dess församlingar kämpar för rätten till familjeåterförening" we contribute to the following global goals for sustainable development.