Rapport som sammanfattar kyrkornas migrationsarbete under 27 år

Sveriges Kristna råd har publicerat en rapport som sammanfattar kyrkornas gemensamma migrationsarbete under tiden 1993-2020.

Flyktingläger

Rapporten är tänkt som en dokumentation och i någon mån en utvärdering av det arbete på många fronter som utförts i, av eller med utgångspunkt i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration.

Related Agenda 2030 Goals

With "Ny webbutbildning: Rätt att veta!" we contribute to the following global goals for sustainable development.