Reflektioner vid Överås försäljning

Publicerat 

Mer än 90 år har fastigheten Överås varit ett hem för teologi, mognad, tro och kamp på olika nivåer. Den nordiska metodismen hade i Överås en mötesplats som blev viktig på flera plan.

Anders Svensson, tidigare distriktsföreståndare Metodistkyrkan i Sverige

Överås har varit platsen för möten mellan människor som ställt sig i Guds tjänst för att dela evangeliet i församlingar i Norden eller ute på missionsfälten.

På Överås mötte jag Guds kallelse som sextonåring, i en bönegemenskap en sen onsdagskväll. Här levde jag i fyra år med studier för att bli pastor och här mötte jag människor som blev mina vänner för livet och kollegor i tjänsten. Överås är en viktig plats i mitt liv, för där skedde möten som djupnade och skapade mognad.

Många är vi som genom åren brottats med tron, tvivlet, teologin, grekiskan och hermeneutiken. Så småningom mognade något till tjänst och liv i Guds rike.

De senaste åren har vi varit olika personer som sökt vägar för att Överås fortsatt skall få vara en plats för samtal och möten, där teologin, själavården och tjänsten kan utvecklas. Denna verksamhet som bl a Akademi Överås och Rastplats Överås står för, fortsätter givetvis oavsett platsen. God teologi behövs alltid och livet är alltid viktigare än platsen!

Jag känner tacksamhet för mycket av det Överås betytt för mig och därför önskar jag att allt jag gör och är, allt vi som kyrka gör och är, skall präglas av liv och gemenskap. Fastigheter skall tjäna kyrkan, men människan och mötet är alltid viktigast. Välsignelse över minnet av ett gammalt hus, välsignelse över den framtid som är Guds rikes.

Anders Svensson

församlingsföreståndare Bifrostkyrkan
tidigare distriktsföreståndare Metodistkyrkan i Sverige