Region Nord

Jesus – sänd arbetare till din skörd. Vi behöver fler pastorer, diakoner, evangelister, ungdomsledare – människor som kan betjäna dig, din kyrka och våra medmänniskor i region nord. Herre förbarma dig! Vi ber också om nåden att verkligen få vara kyrka för hela livet. Hjälp oss se barn, ungdomar, föräldrar, ensamma, äldre som gåvor i din kyrka.