Region Öst

Tack Herre för alla församlingar och medarbetare i region Öst och särskilt alla ungdomsledare som nu ska påbörja sina tjänster. Tack för ungdomsgrupper, scoutkårer, tonårssamlingar, söndagsskolor osv som börjar sina träffar nu på hösten. Vi ber också för våra församlingsplanteringar som finns i region Öst. Låt din heliga Ande komma och styrka dem, ge dem inspiration och välsignelse.