Region Väst

Tack Herre för alla församlingar och medarbetare i region Väst. Idag ber vi särskilt för de församlingar i vår region som inte har någon anställd, som
kämpar med ledarbrist och sviktande resurser, heliga Ande kom med hopp, kraft och glädje i deras viktiga uppdrag att vara Kristi kropp på de platser där de finns. Jesus Kristus tack för att du kommer till oss med hopp och ljus – hjälp oss att hitta sätt att bära det hoppet vidare.