Regionala mötesplatser inför Kyrkokonferensen

Inför kyrkokonferensen har vi även i år samlingar runt om i landet. Mötesplatser där du och representanter från församling kan komma och möta representanter för kyrkoledningen och kyrkostyrelsen. Här kommer vi förbereda och samtala om de frågor som kommer upp under Kyrkokonferensen i Malmö i maj. Varmt välkomna!

21 april
Region Mitt Östervåla 18:30
Region Öst Vetlanda Missionskyrka 18:30

22 april
Region Svealand Ansgarskyrkan Västerås 18:30
Region Öst Linköpings Missionskyrka 18:30

27 april
Region Svealand Tingvallakyrkan Karlstad 18:30
Region Mitt Sundsvall 18:30

2 maj
Region Nord Hedlundakyrkan Umeå, 15:00 samtal 18:00 gudstjänst

3 maj
Region Nord Missionskyrkan Luleå 11.00 gudstjänst och därefter samtal/info

4 maj
Region Stockholm Abrahamsbergskyrkan 18:30

5 maj
Region Syd Slottshagskyrkan Helsingborg 18:30
Region Stockholm Österledskyrkan, Gamla Uppsala 19:00
Region Väst Equmeniakyrkan Vara 18:30

7 maj
Region Väst Majornakyrkan 18:30