Registrera representant till Förtroenderådet Region Öst av Equmeniakyrkan via Repet!

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 januari, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ni kan nu registrera er representant till förtroenderådet i Region Öst av Equmeniakyrkan via Repet.

Vi önskar att alla församlingar gör det den vägen, då listan kan hållas aktuell av dem som sköter registren i kyrkan.

Alla församlingar i regionen har möjlighet att utse en representant till förtroenderådet.

Vi möts två gånger per år:

En gång på hösten som handlar om kyrkans verksamhetsplan, om vikten att skicka in sina motioner till kyrkokonferensen och det som rådets medlemmar vill ta upp som viktiga för kyrkan, regionen och den lokala församlingen.

Sedan möts vi en gång på våren för att gå igenom kyrkokonferensens handlingar och se om dessa tagit med och speglar det som regionens församlingar har ansett skall tas upp i kyrkokonferensen.

Rådet är också med och utmejslar det som är regionspecifikt i verksamhet, mål och riktning.

Det AU som skall utses inom förtroenderådet kommer tillsammans med regional kyrkoledare och kyrkoledare hantera de pengar som specifikt avsatts för verksamhet och satsningar inom Region Öst.

 

Anmäl representant via REPET!

Vid frågor om denna anmälan, kontakta: Rangela Kolback som jobbar med bl.a. detta för regionerna.

 

DSC_0346RKRangela
Kolback
register och statistik regionerna
031-351 18 11

rangela.kolback@equmeniakyrkan.se