Repet on tour Region Nord

Repet har repat sig! Nu har Repet förbättrats och det vill vi prata med dig om. Vi vill  komma till din hemtrakt och presentera registerprogrammet Repet genom att visa knep, knopar, fällorna och snarorna i detta digitala program.

Du får möta oss som idag arbetar med Repet men som tidigare varit scoutledare och vet hur det känns att brottas med pappersblanketter och excelark. Det blir en kväll med presentation av registerprogrammet Repet, fika och dina frågor.
Kursansvariga: Anders Kastemyr, Joacim Anesund och Mikael Lindholm
Samlingen är från 18.00 till 20.00.
Anmäl dig här: Enskild och gruppanmälan

Tisdagen 3/10 Digitalutbildning via dator
Onsdagen 18/10 Digitalutbildning via dator

Eftersom avstånden är för stora för en kvällssamling vill erbjuda en kvällsutbildning digitalt via din egen dator.