Publicerat 

Ryssland

Ryssland

”Man kan ta hela USA och lägga in det mitt i Sibirien; sedan kan man ta Alaska och alla länder i Europa med undantag av Ryssland och lägga in dem i området runt omkring… då har man fortfarande 780 000 kvadratkilometer kvar av sibiriskt territorium.”

Så beskrev den amerikanska journalisten George Kennan Ryssland 1891. Ett land som i sin helhet består av många fler områden än Sibirien och som är ett gigantiskt land. Det innebär också att skillnaderna är stora mellan olika platser i landet och kyrkornas situation ser därför väldigt olika ut. Equmeniakyrkans arbete i Ryssland är mångfacetterat. De områden där vi arbetat mest är Sverdlovskregionen, Omsk, Kaliningrad, Perm, Novisibirsk och Bashkortostan. Arbetet pågår men det finns en osäkerhet kring hur en ny lag som påverkar kyrkor, evangelisation och läger kommer att tillämpas. Men visioner, drömmar och planer finns för det fortsatta arbetet. Equmeniakyrkans samordnare för Ryssland är Bengt Åkesson.

Ge en gåva

I Ryssland arbetar Equmeniakyrkan bland annat med:

  • Besöka och uppmuntra församlingar i deras arbete. Vår närvaro och gemenskapen betyder mycket för dem vi besöker.
  • Inom församlings- och ledarutveckling arbetar vi med att ta fram ett koncept som ska passa och vara till välsignelse för församlingarna i Ryssland.
  • Utbildning av missionärer och församlingsplanterare.
  • Genom business coaching stöttar vi före detta narkomaner och alkoholister i nystartade företag. Ett stort problem är det utbredda beroendet av alkohol och narkotika. Många rehabiliteringscenter har anknytning till en kyrka.
  • Många fotbollsläger har under åren genomförts i samarbete mellan Equmeniakyrkan och ryska församlingar. Sommaren 2016 planerades fyra läger. Två ställdes in på grund av osäkerhet kring tolkningen av nya lagar. Vi hoppas och ber att det ska bli möjligt att genomföra läger också kommande somrar.
  • Ett nytt utbytesprojekt mellan våra ungdomsledare är Engelskaläger. Ungdomar från Sverige samarbetar med ungdomar från Ryssland om ett läger där ryska barn får träna engelska på dagarna, medan de på eftermiddagarna får höra om bibelns budskap. Det är dagläger, där barnen bor hemma men kommer till kyrkan på dagarna för undervisning, lek och gemenskap. Projektet genomfördes första gången sommaren 2018 på två platser, 2019 satsar vi på fyra läger. Ta kontakt vid intresse!

Mentorskap

År 2010 startade Equmeniakyrkan tillsammans med vår samarbetspartner i Sverlovskområden projektet Business Coaching (som då hette Business Incubator) för att utveckla ett kristet småföretagarnätverk i Asbest.

Förhoppningen var att pilotprojektet skulle ge ringar på vattnet och spridas till andra städer och regioner i Ryssland och nya eller blivande småföretagare få hjälp av svenska företagare som agerar mentorer.

Tanken är att de inte bara lär sig företagsamhet, utan också får lära sig att samarbeta och stödja varandra och arbeta på ett etiskt bra sätt.

Nu har flera grupp gått igenom programmet och fler grupper startat. Med erfarenheterna från de första gruppen har programmet förbättras.

Programmet genomförs i samarbete med svenska företagare och finansieras genom sponsring.

Läs mer på projektets blogg: coachningiryssland.wordpress.com

 

Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Sedan 1990 finns ett samarbete med den evangeliska kyrkan (Russian Church of Christians of Evangelical Faith, RCCEF) särskilt i södra Uralregionen (Ekaterinburg och Asbest) men också i Omsk, Novosibirsk, Ryazan och Kaliningrad.

I delrepubliken Bashkortistan som har en muslims majoritet bor förutom ryssar ett antal andra folk, bland annat basjkirer och marier. Det finns få församlingar i området men vi har regelbundna kontakter flera mycket små församlingar som samlas i hem.

Bengt Åkesson arbetar 50% som Rysslandssamordnare. Han är stationerat i Sverige men reser regelbundet i Ryssland.

Vi har även ett nära samarbete med Evangelical Covenant Church som har sin missionär Kent Egging bosatt i Sverige för att tillsammans med oss arbeta i Ryssland.

Ryssland har en rik historia. Kristendomen kom till Ryssland redan under 1500-talet, tack vara invandrare från väst.

Läs mer   (Rysslands historia)

Namn: Rossijskaja Federatsija – Российская Федерация (Ryska Federationen)
Statsskick: Förbundsrepublik
Huvudstad: Moskva
Självständighet: 1991
Yta: 17 075 000 km2
Befolkning: 141 930 000 (2011)
Valuta: Rubel (RUB)
Officiella språk: Ryska plus 27 regionala språk
Andra språk: Sammanlagt över 100 minoritetsspråk
Folkgrupper: Ryssar (81%) plus över 185 andra folkslag
BNI per capita:  2005 USD (källa UNDP) 14 561 (2011)
Human Development Index: (UNDP) 0,741 ranking 66 (2011)
Religion: Kristna 46% (41% rysk-ortodox), muslimer 6,5%, andra 9%

Det nuvarande Ryssland bildades 1991, efter Sovjetunionens fall. Landets historia är naturligtvis mycket äldre. Kejsardömet under tsaren föll 1917 då Sovjetunionen bildades. I den ingick Ryssland som en av delrepublikerna.

Ryssland är en federation av 83 olika delar. Bland dem finns 21 delrepubliker, två federala städer och en rad andra autonoma enheter. Över 185 folkgrupper bor i landet talar sina egna språk. Ryssarna utgör en majoritet. Bland de övriga finns bland annat turkfolken (t.ex bashkirer), finnugriska folk (t.ex marier och nentser), mongoliska folk (t.ex burjaterna) för att nämna några.

Nästan hälften av befolkningen hör till en kristen kyrka, i de allra flesta fall den rysk-ortodoxa. Men även protestantiska kyrkor har funnits under lång tid i landet. Antalet muslimer är bara 6,5% men i vissa regioner är muslimerna ändå i majoritet.

Projekt

Ryssland

Business Coachning

BUDGET: 100.000
№: 46970
Eurasien
Ryssland

Evangelisation Ryssland

BUDGET: 150.000
№: 46940
Eurasien
Ryssland

Läger för barn och ungdom

BUDGET: 120.000
№: 46960
Socialt arbete
Barn och ungdom
Eurasien