samarbete med Spanien

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I dagarna har Svenska Missionskyrkan och den spanska Federation av Fria Evangeliska Kyrkor (FIEIDE) slutfört arbetet med att ta fram ett samarbetsavtal.Avtalet har skrivits under i Sverige och just nu är Krister Gunnarsson (på bilden tillsammans med FIEIDEs generalsekreterare Francesco Portillo) i Spanien, för att bland annat delta i den spanska kyrkans årskonferens. I samband med det skall avtalet skrivas under från spansk sida. Vi får nog anta att detta är det sista samarbetsavtal som Svenska Missionskyrkan skriver.

Spanien hör inte till de traditionella missionsländerna för oss, men relationen har ändå många år på nacken och arbetet med avtalet har pågått under ett par år.   FIEIDE grundades 1957 i ett Spanien som inte var demokratisk utan lydde under diktatorn Franco. Protestantiska kyrkor hade det mycket svårt under Franco-regimen. De förföljdes och diskriminerades. FIEIDE blev snart medlem i International Federation of Free Evangelical Churches, som Missionskyrkan också var med i. Så möttes man regelbundet i det sammanhanget.Idag är FIEIDE:s generalsekreterare även generalsekreterare i IFFEC och efterträder därmed Bertil Svensson.

Efter sekelskiftet intensifierades samarbetet avsevärt. Under ett antal år bodde Krister och Lisbeth Gunnarsson i Spanien och arbetade som Missionskyrkans missionärer i landet. Dessutom samarbetar Missionskyrkan med Pactokyrkan i Ecuador när det gäller deras missionärsfamilj i Spanien. Idag bor Gunnarssons i Sverige men Krister har fortfarande som uppgift att arbeta mot Spanien och besöker landet ofta. Arbetet handlar framför allt om att verka bland latinamerikanska invandrare i landet, men även t.ex. ungdomsarbete. Men det finns även samarbete när det gäller lärjungaskolan Apg29.

Vi tror att vi kan bidra på olika sätt till den spanska kyrkans utveckling. Kyrkan är fortfarande liten men har visioner. Vi tror också att FIEIDE har någonting att bidra till oss med. Till exempel har en av deras pastorer varit i Sverige och undervisat vid en lärjungaskola i vårt land. Nu tar vi alltså ytterligare ett steg att tillsammans sprida evangeliets budskap i Europa.

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Asien och Europa