Samtal med Svenska Kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sitter på tåget till Stockholm och kommer väl framme där ägna dagen åt samtal mellan de tre samfunden, GF och Svenska Kyrkan. Det är för den fortsatta ekumeniska strävan en viktig dag och jag hoppas på konstruktivt arbete med ett tydligt mål. 
Dagordningen är minst sagt spännande:1.       Presentation av dokumentet från dialogen mellan Svenska kyrkan och Svenska baptistsamfundet 
2.       Lägesrapport från varje samfund om processen mot en ny gemensam kyrka
3.       Formerna för relationen mellan Svenska kyrkan och varje samfund fram tills bildandet av den nya kyrkan
4.       Formerna för relationen mellan Svenska kyrkan och den nya kyrkan efter bildandet:
       nya samtal, ny överenskommelse, lokala samarbetsavtal?
5.       Tidplanen för den slutliga förslagets remiss

/Lasse