Själavårdens roll i vår tid – en fortbildningsdag

Maskrosfrön som blåser i vinden

Sjukhuskyrkan och studieförbundet Bilda inbjuder präster, pastorer, diakoner och andra själavårdare till fortbildningsdag om själavårdens identitet och metoder. Larsåke W Persson, tidigare själavårdslärare på S:t Lukas själavårdsinstitut och Teologiska högskolan Stockholm föreläser.

Dagen hålls tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 9-14 i Allianskyrkan, Östra Storgatan 56 Jönköping.

Program

09.00 Välkommen, presentation av Sjukhuskyrkan
09.30 Kaffe och smörgås
10.00 Föreläsning med Larsåke W Persson
11.30 Panelsamtal
Medverkande från olika församlingar och
samfund i Jönköping med omnejd.
12.30 Lunch och samtal runt borden
13.30 – 14.00 Öppet forum och avslutning

Anmälan och information

Anmälan görs via Bilda på nedanstående länk:

https://www.bilda.nu/arr/1102165/sjalavardens-roll-i-var-tid-800212

Kostnad: 100 kr (faktureras i efterhand av Bilda)
Sista anmälningsdag: 12 oktober (begränsat antal platser)

Har du frågor, kontakta Per Sjönneby, Sjukhuskyrkan:

per.sjonneby@rjl.se
010-242 28 08

Informationsblad för nedladdning finns här: