Sjövik söker stöd!

Kristendomskolan Sjövik söker stöd. Ekonomin är skör och hur du skulle kunna hjälpa till kan du läsa mer om här: