Sociala missionen och dess församlingar kämpar för rätten till familjeåterförening

Läs gärna Sociala Missionens rapport om  personers kamp för familjeåterförening.  Försörjningskravet är näst intill omöjligt att uppnå. Sociala Missionen anser att rätten till att kunna leva med sin familj är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för integration i det svenska samhället och rehabilitering av skyddsbehövande. Sociala Missionens medlemmar är ett 30-tal församlingar inom Equmeniakyrkan. 

Related Agenda 2030 Goals

With "Sociala missionen och dess församlingar kämpar för rätten till familjeåterförening" we contribute to the following global goals for sustainable development.