Södra Götalands distrikt av SMK/SMU har nu upplösts

För information till det gamla distriktets församlingar och SMU-föreningar om att upplösningen av det gamla Södra Götaland distrikt av SMK/SMU nu har avslutats

För mer info, klicka på länken: Info SMK-distr 170904