Sök bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

Person som antecknar

Equmeniakyrkan har den 1 juli 2020 beviljats 1 089 392 kronor från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för verksamhet till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer göra stor nytta. Regeringen har därför beslutat om ett tillfälligt organisationsbidrag som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin.

Equmeniakyrkan har den 1 juli beviljats medel, 1 089 392 kronor från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för verksamhet till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, papperslösa, EU-migranter, äldre i isolering och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Församlingar har möjlighet att söka medel för extra kostnader i samband med Coronapandemin under tiden 2020-03-01-2020-12-31, (dvs det är möjligt att söka medel retroaktivt), därefter upphör möjligheten att söka extra bidrag.

Vi vill uppmana Dig och din församling att ansöka och ta tid till att fundera på vilka extra kostnader ni haft för att nå socialt särskilt utsatta, så ni sedan kan skriva ansökan i slutet av sommaren.

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare för arbete med asylfrågor

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se