Spaning: Medarbetare i Guds rike

På söndag är det dags att fokusera på utbildningen av diakoner och pastorer i vår kyrka! Ett helt gäng med blivande ordinerade medarbetare (men också deras lärare och andra företrädare för dessa utbildningar) kommer att vara ute i församlingars gudstjänster och medverka, predika, berätta om sin kallelse till tjänst för Guds rike. Se till att gå och lyssna! Be! Och var med och ge din gåva till stöd för detta jätteviktiga! Det är också att aktivt spana efter Guds rike.

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 mars, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Att vara pastor är det finaste man kan vara! Att få vara del av ett sammanhang där man medvetet söker Guds rike och få vara med och tydliggöra det, det är häftigt!
I helgen som gick var jag med vid två gudstjänster där nya pastorer välkomnades i församlingstjänst.
Dels i Betaniakyrkan Örebro där min man Paul Enlund började en vakanstjänst och dels i Götlunda missionsförsamling där Anne-Marie F Yttreus välkomnades på motsvarande sätt.
Varje gång en ny medarbetare välkomnas in i tjänst förnyas hela församlingens uppdrag. Och det är gott att vid de tillfällena få uppmärksamma vad som händer och be för både medarbetare och församling. I Equmeniakyrkans akt för installation finns en bön som jag älskar att stämma in i:

”Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss och kallar oss att tjäna dig, vi tackar för att du har gett oss olika gåvor och uppgifter i din församling. Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som delar i Kristi kropp….”.

Det är vackert. Det är utmanande. Det är uppfordrande till att fundera över vad det innebär att vara medarbetare i Guds rikes tjänst!
Ja vad innebär det att vi ställer församlingens ekonomiska och andra resurser till förfogande genom att kalla och anställa personer? Vilka uppgifter är det församlingen då fokuserar på och ger prioritet?
Förkunnelsen av Guds ord? Det diakonala ansvaret? Omvärldsanalysen? Församlingens utveckling?
Engagemanget för församlingens närmiljö? Själavård och omsorg?

På söndag är det dags att fokusera på utbildningen av diakoner och pastorer i vår kyrka! Ett helt gäng med blivande ordinerade medarbetare (men också deras lärare och andra företrädare för dessa utbildningar) kommer att vara ute i församlingars gudstjänster och medverka, predika, berätta om sin kallelse till tjänst för Guds rike. Se till att gå och lyssna! Be! Och var med och ge din gåva till stöd för detta jätteviktiga! Det är också att aktivt spana efter Guds rike.