Steg på vägen – Klimatvandring

Publicerat 

Har kyrkan ett särskilt ansvar att tala om de existentiella dimensionerna och förmedla hopp i tider av stora utmaningar? Är ansvaret allas eller var och ens? Vad händer om vi utgår från det starkt symboliska-att låta ett steg följas av nästa – bli startpunkten för förändring i nuvarande levnadssätt?

Information om klimatvandringen

Klimatvandringen går längs pilgrimsleden S:t Olofsleden på Gotland. Lätt vandring, inga backar och på väg hela tiden. Vanliga träningsskor fungerar bra. Alla bär med sitt eget vatten och sin lunch. En extra dunk vatten kommer att finnas utplacerad vid raststället Sandkull-Annas stuga. Det finns inte wc eller dass längs vägen. Vi vandrar i reflektion och samtal med utgångspunkt kring frågor om klimat-miljö, det är inte ett demonstrationståg. Sträckans längd är ca 1,2 mil.

kl 10:15-10:35
SAMLING vid Träffpunkten, för info och genomgång. Kartor och infoblad finns.

kl 10:50
Resa med kollektivtrafiken, Buss 20 från Visby Busstation. Det går också att stiga på vid hållplatsen vid Östercentrum någon minut senare, eller att resa med egen bil.

Bussbiljett
Du kan köpa biljett där eller på bussen https://www.gotland.se/85714
(Avstigning vid Bro)

Samling
invid kyrkan för dem som rest med egen bil.

kl 11:15
START klimatvandringen

Framme ca kl 14:15-14:30

För den som önskar kan man själv gå ett långsammare tempo och ha senare ankomsttid. Pilgrimsleden är skyltad med pilgrimssymbol på vinröda stolpar. Vandringstiden är anpassad till seminariestart i domkyrkan.

Anmärkningar: Längs vissa sträckor finns elstängsel på båda sidor av vandringsvägen. Sista delen av vandringen går längs riksvägen, tänk på att hålla dig ordentligt på sidan av körbanan, det är flackt så det går bra att gå i dikesrenen.