Stöd till baptistunionen i Ukraina genom European Baptist Federation (EBF)

Baptistunionen i Ukraina har flyttat sitt huvudkontor från Kiev till Lviv i västra delen av landet, då ryska fallskärmssoldater landade inte långt från deras huvudkontor. De har nu etablerat sitt kontor i First Baptist Church i Lviv.

Mycket av unionens arbete går ut på att samordna hjälpen till och flykten från de sex olika regionerna i Ukraina, internflyktingarna blir fler och fler. Detta gör de först och främst genom det ”vänskapssytem” de redan har byggt upp i unionen, där alla församlingar i östra Ukraina har parats ihop med och välkomnas av en församling i västra Ukraina. Utöver det samordnar de även en väg av så-kallade säkra tillflyktsorter för de som färdas över tvärs över landet, så att de ska ha övernattningsplatser undervägs. På dessa skyddsplatser kommer det finnas det som behövs för att täcka de mest basala behoven, som mat, dusch/toalett och hygienartiklar. Baptisunionen är även aktivt med i arbetet med att hjälpa människor över landets gränser. De har slutit ett avtal med staten om att kunna ta emot nödhjälpstransporter. En första lastbil med så kallad ”Green Truck” är nu på väg till Ukraina.

I detta arbete bidrar Equmeniakyrkan med finansiellt stöd till matportioner, hygienpaket, kuddar och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.
Unionen hälsar att det finns tacksägelseämnen, bönerna från utanför landets gränser blir som en sköld över landet. Och mitt under brinnande krig, så döps människor till Kristus och man firar bröllop.

Böneämnen som våra urkainska syskon skickar med är följande:

  • Be att kriget tar slut
  • Be att Gud tröstar de som förlorat familjer och hem
  • Be att baptistunionen kan hjälpa de som flyr kriget, i synnerhet nu eftersom det fortfarande är vinter.
  • Be för den första lastbilen med hjälpsändning