Styrelseutbildning Region Mitt

styrelseutbildning

Varmt välkommen på styrelseutbildning!

Equmeniakyrkan Region Mitt inbjuder till styrelseutbildning i tre steg för att utbilda och inspirera till förnyelse, utveckling och växt. Utbildningen görs i samarbete med Bilda. Olika föreläsare från olika sammanhang kommer att delta och ge utmaningar och inspiration men minst lika viktigt är att möta andra styrelsemedlemmar och få samtala med varandra.

Utbildningen är öppen för alla intresserade, du som är med i en styrelse och du som skulle vilja vara det. För att kursen skall få konsekvenser och nytta i det lokala arbetet rekommenderar vi att hela styrelsen deltar, men minimum är minst två personer. Steg två går inte att genomföra om man är ensam från sin församling.

Röster om utbildningen i våras:

”Viktigt att få träffas och lära känna andra styrelser”

”Jättemycket – bra med olika pusselbitar – allt från evangeliets hopp och styrka till strukturfrågor”

”energi”.

Platser och datum
Kursen anordndes i norra delen av regionen under våren 2017 och startar på nytt hösten 2017 i södra delen.
Steg 1 – Ledarskap i teori och praktik 9 september, Missionskyrkan Leksand eller 16 september Equmeniakyrkan Söderhamn
Steg 2 –  Hur vill vi leda? Utförs hemma i styrelsen. Mer info om detta får ni under steg 1.
Steg 3 – Ledarskap i utmaning och motgång 18 nov Betlehemskyrkan i Gävle

Kostnad:

Deltagaravgiften är 400:-/pers.
I detta ingår två fika per kurstillfällen, och ev. kursmaterial.
Lunchen betalar vi var och en för sig då vi kommer att gå ut på stan och äta.
Kan man bara delta vid ett av tillfällena (steg 1 & 3) är kostnaden 300:-/pers.

Anmälan:

Anmäl dig här. Anmäl dig senast 1/9.

Schema:

Steg 1: Den första träffen (i Söderhamn eller Leksand): Ledarskap i teori och praktik

9.30-10.00 Dropinfika
10.00 Välkommen och bön
10.05 -12.00 Ledarskap – från Nya testamentet till idag (Patric Forsling, pastor Gävle)
12.00 – 13.30 Lunch på stan
13.30 – 14.45 Workshops:
Arbetsgivarskap (Christina Grafström, personalchef Equmeniakyrkan) | Föreståndare/vice föreståndare (Karin Olofsdotter, pastor Falun) Hur arbetar styrelser med församlingens förnyelse, utveckling och växt? (Sara Löfstedt, regional församlingsutvecklare)
14.45-15.00 Fruktstund
15.00 – 16.30 Styrelsearbete i praktiken (Olofs Frensborg, Härnösand)
16.30 – 17.00 Smörgåsmöte med sändning

Steg 2: (hemma) Hur vill vi leda? (info om detta kommer under steg 1)

Steg 3 (i Gävle) Ledarskap i utmaning och motgång

9.30-10.00 Dropinfika
10.00 Välkommen och bön
10.05 -11.05 Equmeniakyrkan i vår tid – en utmaning (Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan)
11.10 – 12.00 Ledarskap- Mitt i utmaningen inkl samtal (Susanne Liljedahl, Arvika)
12.00 – 13.40 Lunch på stan
13.40 – 14.30 forts Ledarskap- Mitt i utmaningen inkl samtal (Susanne Liljedahl)
14.30- 14.45 Fruktstund
14.45 – 16.30 Att hantera konflikter och kriser (Larsåke W Persson, pastor och författare)
16.30 – 17.00 Smörgåsmöte med sändning

Kontakt: niklas.bjorklund@equmenia.se eller

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se

Leksands Missionskyrka ligger på Fiskgatan 5, Leksand.