Styrelseutbildning

VÄLKOMMEN till Styrelseutbildning för dig i Ungdomsråd/Equmeniastyrelse!
Utbildningen genomförs tillsammans med Equmeniakyrkan i regionen och gäller även församlingsstyrelser.

Steg 1
Karlskoga folkhögskola lördag 16 januari
Elimkyrkan, Eskilstuna lördag 23 januari
Steg 2
Karlskoga folkhögskola lördag 13 februari
Elimkyrkan, Eskilstuna lördag 20 februari
Steg 3
Karlskoga folkhögskola lördag 8 oktober

Informationsfolder finns HÄR och anmäler dig gör du HÄR.