Svenska kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 oktober, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Insåg att jag inte rapporterat från överläggningarna med Svenska kyrkan härom dagen.
Som jag förstått detta innebär den överenskommelse som Metodistkyrkan har med Svenska kyrkan sedan 1994 innebär att man har erkänt varandras utbildning och ämbeten. Det gör att man på lokalnivå kan samverka i allt utan att teckna lokala avtal. Missionskyrkans överenskommelse med Svenska kyrkan innebär att man kommer överens om hur man lokalt tecknar avtal och hur samverkan ser ut. Lokalt förbinder man sig tex då att när man firar ekumenisk mässa skall denna ledas av en ordinerad präst/pastor. På samma sätt förbinder man sig att ansluta sig till synen att dopet är ett, dvs att det man ibland kallar ”omdop” inte kan förekomma.
Baptistsamfundets samtal med Svenska kyrkan i syfte att få fram en överenskommelse avbryts nu och man siktar in sig på den nya kyrkans överenskommelse istället. Detta hindrar inte att det inom tre av Svenska Kyrkans stift finns samverkansavtal mellan en Baptistförsamling och en en församling inom Svenska Kyrkan.

Inom SMK och SB skall det inte finnas någon oro, hälsar man, att dessa lokala avtal skall upphöra att gälla. Men en mindre grupp av oss som träffades i onsdags kommer fortsätta träffas för att reda ut hur detta kan säkerställas också ur juridisk synpunkt. Man inser att de tre samfunden kommer behöva finnas som en ”pappersprodukt” under några år framöver för att avveckla osv och man kan ju tänka sig att detta blir garanten för avtalen. Men kräver då detta att tex dessa församlingar är anslutna till ”GF” och SMK under något/några år?

För metodisterna är det för pastorerna mest omvälvande tänker jag eftersom man behöver begära utträde ur MK och begära inträde i en församling och därmed också bli pastor inom GF. Pastorer inom MK har inte tidigare varit medlemmar i församlingarna utan medlemmar av Årskonferensen.

Bäst menar jag är att vi så snart som möjligt får en överenskommelse mellan Svenska Kyrkan och och det nya samfundet och denna grupp som skall jobba vidare skall vi också arbeta för får ett bemyndigande av berörda parter att göra också det arbetet.

Tänker också att vi samtidigt behöver gå vidare med samtal med flera andra samfund – för resan mot kristen enhet är inte klar ännu…

/Lasse