Svenska Missionsrådet tänker ny strategi

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under två dagar har vi från Missionskyrkans internationella enhet mött 24 av Svenska Missionsrådets (SMRs) medlemsorganisationer. Vi har fördjupat oss i det förslag till strategi som ska tas beslut om vid årsmötet i maj och som styr inriktningen av arbetet för både kansli och medlemsorganisationer i nätverket de kommande fem åren. Strategin har föregåtts av en process under 2011 med stor delaktighet från många av medlemmarna som tydligt pekar på viljan att bidra mer med resurser av både pengar och kunskap samt erfarenhetsutbyte för lärande och utveckling av alla parter. En spännande och viktig process med flera viktiga klargöranden om SMRs roll framöver. Ledord för arbetet blir relationer, röst och resurser som både mål och metoder. Tre profilområden har också identifierats.

Under medlemsdagarna samtalade vi bl.a. om behovet av att öka kunskapen om religionens roll i samhället. Representanter för Sida gav sina reflektioner kring vad som styr och hur viktiga enskilda organisationer som vi och våra systerkyrkor är för utveckling av det civila samhället i olika länder. Ökade krav på resultatredovisning på relativt kort sikt tenderar dock att resultera i att många mindre organisationer med gott arbete slutar att söka medel från Sida. En utredning om detta har gjorts på uppdrag av SMR och Forum Syd som båda är paraplyorganisationer som förmedlar Sida-medel till ett stort antal svenska biståndsaktörer.
Hur vi i vår del av världen lever i en prestationskultur till skillnad från de länder vi samverkar med där det mer handlar om relations- och gruppkultur var en annan viktig fråga som vi återkommande behöver lyfta i våra internationella relationer.

Els-Marie Carlbäcker
Samordnare av utvecklingssamarbetet