Ta del av utbildningar via SST!

Under hösten ordnar SST kompetensutveckling om bland annat synliggörande av kvinnors deltagande, föreningsteknik och föreningsjuridik,

På särskilt uppdrag av regeringen kommer SST under hösten anordna följande projekt:

1. Kompetensutvecklingskurs för ledare inom trossamfund och församlingar
För de som har någon typ av ledarskapsroll inom trossamfunden, på riksnivå såväl som lokalnivå, anordnar SST ännu en omgång av kompetensutvecklingskursen. Denna kurs har gått ett antal gånger tidigare och varit mycket uppskattad bland deltagare. Kursen går denna gång i Malmö samt Östergötland.

2. Kurs inom föreningsteknik och föreningsjuridik
Sveriges präglas av en rik tradition inom föreningslivet. Detta gäller även hur trossamfunden är organiserade. För att de som är aktiva inom trossamfundsvärlden ska kunna orientera sig inom föreningslivet anordnar SST kursdagar i föreningsteknik och föreningsjuridik i Malmö, Göteborg, Linköping samt Stockholm. För mer information, vänligen se bifogat blad ”föreningsteknik 2016”.

3. Synliggörande av kvinnors deltagande inom trossamfunden – projektet Delaktig, stark och synlig
I samverkan med Sveriges interreligiösa råd anordnar SST ett mentorskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Projektet är en pilotsatsning som syftar att lyfta fram frågor om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Projektet inkluderar tre träffar i Stockholm. För mer information, vänligen se bifogat blad ”Delaktig, stark och synlig 2016”.

Läs mer