Teologisk grund för GF-kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Fram till och med 31 januari har församlingar och enskilda kunnat lämna kommentarer om ”Teologisk grund för GF-kyrkan” här på hemsidan, via mejl och brev. Många har tagit tillfället i akt. Tack för alla bidrag!

Vi låter kommenteringsfunktionen vara igång, men kommentarer du lämnar nu kan dessvärre inte tas med i den fortsatta beredningen av GF-kyrkans teologiska grund.

Några viktiga punkter i den senaste versionen av ”Teologisk grund för GF-kyrkan”:

– som vuxen kan man inte blir tillhörig
– dopet är tillsammans med bekännelsen medlemsgrundande
– heliga handlingar och sakrament benämns som ”Församlingens kraftkällor”

Till dokumentet finns också ett material med kommentarer där vi berättar hur vi resonerat och redovisar också där i någon mån varifrån nya formuleringar är hämtade.

Materialet är skrivet utifrån församlingarnas remissvar och bygger på den remiss som skickades ut till församlingarna i maj 2010.

Ladda ner dokumentet som PDF här >

.

Uppdaterad version av Teologisk grund

2011-02-11 publicerades en ny version av Teologisk grund. Du hittar och kan kommentera den nya versionen här >

.

Styrelsen för Gemensam Framtid genom Lasse Svensson