Till Estland

Observera

Denna text publicerades första gången den 6 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Då och då möts ledningen i Unionskyrkan i Estland som vi samarbetar med och Missionskyrkans representanter. Det hände för några veckor sedan under en dag i Tallinn. Där diskuterades hur samarbetet har varit och även framtiden. Det fanns naturligtvis en nyfikenhet i Estland när det gäller den nya kyrkan i Sverige, och hur det kan komma att påverka relationerna.

En spännande sak var ett förslag om en ny gemensam satsning i ett område i Estland där en grupp med en säregen kultur bor. Vi samtalade om det skulle vara möjligt att spendera en tid där nästa sommar med en grupp ungdomar från både Estland och Sverige, för att evangelisera därborta. Det är ett pionjärområde och kulturen där finns även i ett angränsande område i Ryssland. Vi tog inga beslut just då, men bestämde att vi skall se närmare på möjligheterna.

Vi fick även goda rapporter om det sociala arbetet som våra Estniska vänner gör, och där mycket stöd ges från svenskt håll. Regelbundet går det sändningar med second hand varor till Estland, sändningar som är mycket viktiga för kyrkans arbete.

Ett möte som detta är bra. Det hjälper oss att planera vidare i samarbetet, men det stärker också våra band som syskon i Guds rike. De personliga relationer håller också bönen för varandra vid liv. Och när du läser det här kan även du be en bön för våra vänner i Estland!