Publicerat 

Till jordens yttersta gräns

MISSION & FÖRSAMLINGSUTVECKLING

Hösten 2018 och våren 2019 genomför Equmeniakyrkan Region Öst och Region Väst en utbildning i missionskunskap på Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping.

KURSEN VILL GE MÖJLIGHET TILL…
– att få kunskap om Equmeniakyrkans internationella mission
– att få möjlighet att uppleva missionssamarbetet på plats i något av våra samarbetsländer, prel. Ecuador
– att du genom din nyvunna insikt kan vara med och förändra hemma i din församling

UPPLEV DÄR & FÖRÄNDRA HÄR!
Vi tänker alltså att detta är en utbildning i mission och församlingsutveckling. Du behöver inte ha någon förkunskap om Equmeniakyrkans och Equmenias mission, men kursen vänder sig främst till dig som har en tillhörighet till någon av Equmeniakyrkans församlingar eller ungdomsorganisationen Equmenia. Studieåret är upplagt på följande sätt: fem lördagar med undervisning och samtal på Södra Vätterbygdens folkhögskola och en studieresa till en samarbetskyrka, prel. Ecuador.

KOSTNAD
Studierna i Sverige kostar 800 kr, studieresan till Ecuador kostar ca 15.000 kr.

ANMÄLAN
Senast 15 juni 2018.

FOLDER
Folder om kursen finns för nedladdning här: Folder_jordensytterstagrans_2018

FRÅGOR
Bertil Svensson, bertil.svensson@equmeniakyrkan.se
Tel: 076-505 31 90
Johan Einarsson, johan.einarsson@equmeniakyrkan.se
Tel: 070-230 19 48