Tips och idéer i coronatid

Post it, med bild på glödlampa, på en anslagstavla

Många tänker om och tänker nytt nu i coronatid. Här finns idéer och material som några församlingar valt att dela med sig av. Materialet kommer från olika håll, runt om i landet.

Tips och inspiration för församlingar i coronatider

För tips och idéer riktade mot barn, ungdomar och andra vuxna så finns en helt ny idébank på Equmenia Öst’s hemsida. Läs mer här:

Barn- och ungdomsarbete

Vill ni också dela med er av tips eller material?
Kontakta Helena Wiberg på Region Öst, helena.wiberg@equmeniakyrkan.se