Tips och idéer i coronatid

Post it, med bild på glödlampa, på en anslagstavla

Många tänker om och tänker nytt nu i coronatid. Här finns idéer och material som några församlingar valt att dela med sig av. Inlägget är under uppbyggnad och kommer kompletteras allteftersom.

Korta tips och idéer

Gör en ljusvandring. Ha små mini-stationer med livemusik på någon/några ställen.

Walk-and-talk: ha samtal med någon på telefon medan ni båda, var och en på sitt håll, är ute och tar en promenad

Dela ut julpåsar/julblommor till folk som behöver en extra uppmuntran

Bön för församlingen: Dela in alla medlemmar i grupper. Tillfråga personer om att be regelbundet (under en viss tid) för en sådan grupp. På så sätt innesluts alla medlemmar i förbön.

Inspireras av Caroling-traditionen, besök och sjung för församlingsmedlemmar

Bjud in till kyrkkaffe via Zoom

Barn- och ungdomsarbete

För tips och idéer riktade mot barn, ungdomar och andra vuxna så finns en helt ny idébank på Equmenia Öst’s hemsida. Läs mer här.

Färdiga material att använda

Hopp och tröst – en vandring i coronatid

Lenette Ahnstedt, Stenberga Missionsförsamling

Låt oss förbereda festen

Ett häfte i adventstid, sammanställt av Vikingstads missionsförsamling. /Gustav Gillsjö, Vikingstads missionsförsamling

Hopp – andakter i Coronatid

Andakter som är skrivna in i vår speciella situation nu i Coronapandemin. De är tänkta att ge hopp!
De är skrivna av ett antal olika personer som finns i församlingstjänst eller ledarpositioner i församlingar runt om i Sverige. Ett nätverk sammankallat av pastorerna i Missionskyrkan i Vännäs. /Hanna-Sara Leones, Västerportkyrkan Kalmar