Tomas epistlar

Sångarförbundet ger tillsammans med Gehrmans musikförlag ut Tomas Boströms Epistelsånger i körarrangemang.

Sångarförbundet ger tillsammans med Gehrmans musikförlag ut Tomas Boströms Epistelsånger i körarrangemang. Dessa kommer ut i en serie som sträcker sig under hela läsåret med start i augusti 2019. Körarrangemangen som Sångarförbundet har låtit ta fram har använts  tidigare under körhelg i Bollnäs samt under Musikkonferensen i Linköping under våren. Nu blir sångerna tillgängliga för alla!

För frågor kontakta
Sångarförbundets musikproducent
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se