Tro, dop, medlemskap och gemenskap

Före jul får alla församlingar i Equmeniakyrkan en text skriven av Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Vi vill att församlingarna ger respons på den texten i början av 2014. Planera redan nu in ett församlingsmöte och något ytterligare samtalstillfälle under januari – februari.

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 november, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Före jul får alla församlingar i Equmeniakyrkan en text skriven av Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Vi vill att församlingarna ger respons på den texten i början av 2014. Planera redan nu in ett församlingsmöte och något ytterligare samtalstillfälle under januari – februari.

Vi säger ofta att vi vill sänka trösklarna till våra kyrkor och öppna upp så fler ska känna sig som en del av vår gemenskap. I 150 år har frikyrkans predikanter, evangelister och pastorer predikat Ordet i syfte att föra människor till tro och medlemskap i de lokala församlingarna. Detta har inte alltid varit enkelt. Tron har kanske funnits hos människor, men vägen till medlemskap i församlingen har inte alltid varit självklar. Idag räknar de flesta kyrkosamfund inte bara med sina formella medlemmar utan de ”betjänade” som en del av sin verksamhet.

Under kyrkokonferensen 2012 debatterades de paragrafer i teologisk grund §11 och 12 som rör medlemskap och dop. Våren 2013 arrangerade teologiska kommittén ett par öppna hearings kring dessa frågor (i Jönköping och Sandviken). Under kyrkokonferensen 2013 bjöd teologiska kommittén in till ett mycket välbesökt seminarium.

Dagens kyrkliga landskap i Sverige är i mycket en förlängning av de teologiska positioner som stakades ut under 1800-talet. Idag har vi en stor mångfald vad gäller praxis för tro, dop och medlemskap i våra församlingar. Teologiska kommittén vill pröva nya begrepp som medlemskap och gemenskap för att komma bort från gamla polariseringar i vår nya kyrka.

Texten till församlingarna innehåller flera delar; beskrivande delar kring olika praktiker kring dop-tro-medlemskap som funnits förr och finns idag, förslag till nya modeller. Texten handlar också om dop och nattvard, barns och ungas växande i församlingen samt kyrkan som gemenskap/koinonia.

Vi hoppas på betydelsefulla samtal i församlingen och ser fram emot er respons.

För teologiska kommittén
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare