TV-gudstjänster från Equmeniakyrkan Hovslätt

Bild från inspelningen av TV-gudstjänsterna i Equmeniakyrkan, Hovslätt

De tre kommande söndagarna – den 10/5, 17/5 samt 24/5 kommer SVT att sända TV-gudstjänster från Equmeniakyrkan Hovslätt. David Hjelmqvist, församlingens föreståndare, bjuder in alla som vill delta och hälsar:

”När gudstjänsterna spelades in för drygt en månad sedan var vi lite osäkra på hur läget skulle se ut i världen just nu. Därför är det inte jättemycket fokus på Corona-pandemin i gudstjänsterna, förutom lite i förbönen m.m. Temat för gudstjänsterna följer kyrkoårets teman: Att växa i tro, Bön samt Hjälparen kommer.

I gudstjänsterna predikar församlingens tre pastorer; David Hjelmqvist, Kristina Gustafsson och David Lund. Församlingsmedlemmar står för gudstjänstledning, vittnesbörd och sång & musik. I den andra gudstjänsten blir det lite mer fokus på barnen – med församlingens barnkör som sjunger, och en intervju med några barn om bön. Med tanke på de rådande omständigheterna fick gudstjänsterna spelas in utan att församlingen var på plats. Och dessutom kunde församlingskören SingNum inte medverka som planerat.”

Du hittar gudstjänsterna på denna hemsida: https://www.svtplay.se/gudstjanst

Välkommen att titta!