Uppmaning om en human flykting politik

Immanuelskyrkans församling i Jönköping har sedan 2015 engagerat sig i det svenska flyktingmottagandet och speciellt för de ensamkommande unga som sökt asyl. De har genom kontakter fått inblick i hur den glädje och tacksamhet de unga kände över att få komma till Sverige förbytts till förtvivlan och hopplöshet inför hotet att trots allt utvisas. Nu har de skickat ett brev till Jönköpings läns riksdagspolitiker.

Kyrkokonferensen 2019 antog församlingens motion med krav på amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige mer än två år, och Equmeniakyrkan fortsätter sitt flyktingarbete i samma riktning.

Den parlamentariska kommittén för framtida migrationspolitik som regeringen tillsatte för ett år sedan ska i mitten av augusti lämna sitt betänkande. Kommitténs arbete syftar till en långsiktigt hållbar framtida migrationspolitik. För många unga människor som sökt
asyl i Sverige är det däremot det korta perspektivet som gäller. Den närmaste framtiden skapar stor oro.

Den grupp ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den Nya Gymnasielagen (NGL) och behöver fast anställning inom sex månader efter avslutade studier har bland annat på grund av den pågående pandemin och utan egen förskyllan hamnat i en omöjlig
situation. De hinner inte invänta det beslut som ska tas med anledning av kommitténs förslag.

Med detta brev vill Immanuelskyrkans församling i Jönköping uppmana de förtroendevalda riksdagspolitikerna att:

  • i första hand ge den grupp ungdomar som omfattas av NGL amnesti
  • i andra hand ge den grupp ungdomar som omfattas av NGL förlängt uppehållstillstånd.

Detta är ett exempel från en församling andra församlingar gärna får kopiera.

Kontaktperson

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se