Uppmaning till klimatengagemang

Jag vill gärna uppmuntra till fördjupat engagemang för klimatet. Det är en fråga som inte kan vänta.

Skog i motljus

Till församlingar och föreningar i Region Stockholm

Jag vill gärna uppmuntra till fördjupat engagemang för klimatet. Det är en fråga som inte kan vänta.

Varför ska kyrkan bry sig?

För att vi är kallade att älska. Kärleken ger oss inget val.

Det förändrade klimatet drabbar först och framför allt människor som redan tillhör dem som har det svårast bland oss och det drabbar barn och unga framöver. De minsta, som Jesus identifierar sig med och kallar för sina, väntar på vår omsorg, vår vilja till handling.

Ibland fastnar vi i tanken att allt är omöjligt, andra gånger fastnar vi i små detaljer och missar helheten. Det behövs en kombination av egna livsstilsförändringar och gemensamt arbete för att förändra de stora skeendena.

Samtala med varandra i församlingar och föreningar, våga tänka högt och ge varandra utrymme att försöka förstå det som händer.

Det finns grupper som samlas på fredagarna (oftast) runt om i regionen under parollen Fridays For Future.

Själv står jag så ofta jag kan med i Stockholm, på Mynttorget eller vid Sagerska palatset.

På kartan som länken leder till finns platserna markerade, det går att zooma in och hitta uppgifter om det som finns nära den egna orten/församlingen. https://www.fridaysforfuture.org/statistics/map#

En mindre grupp har börjat samlas på Medborgarplatsen på Söder, på lördagarna mellan 12-13, och det kan vara ett alternativ för den som har svårt att vara med på vardagar.

Vänliga hälsningar, Lena Bergström, evangelist i Region Stockholm