Upprop för papperslösa

 161 författare, akademiker, poeter mfl skriver upprop mot polisens jakt på papperslösa. Lasse Svensson, kyrkoledare för GF är en av undertecknarna. Artikeln finns att läsa här