Preventiv konflikthantering

Hur höjer vi taket i kyrkan?

En församling består av människor som tillsammans vill lära känna Jesus bättre och växa i sitt lärjungaskap. Eftersom en församling består av människor behöver vi hantera mer eller mindre svåra frågor som uppstår när vi vill ha gemenskap tillsammans.

Alltifrån ombyggnationer till äktenskapsfrågor kan leda till destruktiva konflikter och slitningar.

Tillsammans med Kristna Fredsrörelsen erbjuder Equmeniakyrkan därför en workshop i preventiv konflikthantering. Det är en halvdags workshop där vi får lära oss hur vi använder de svåra samtalen för att komma närmare varandra och hur energin i en konflikt kan användas konstruktivt. Under workshopen får vi en högre förståelse för vad en konflikt är och hur den fungerar, hur vi gör den konstruktiv och hur ett svårt samtal blir så lätt som möjligt.

Workshopen är kostnadsfri för församlingar under 2020/2021.

Kontakt

Henric Götefelt
Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

0765-05 32 35
henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se