Närbild på isen på en ishockeyplan

Webbutbildning

Nyspolad plan

Vilka vill vi vara efter pandemin?

Equmeniakyrkans Region Mitt och Region Öst gjorde tillsammans med Studieförbundet Bilda satsningen ”En nyspolad plan” under våren 2021.

Det här samtalsmaterialet bygger på inspelade föredrag och är tänkt att vara en hjälp att reflektera kring församling och framtidsfrågor. Materialet innehåller en kortare introduktionsvideo med Jens Marklund, samt tre föredrag med tillhörande samtalsfrågor. Föredragshållare är Magnus Hagevi, Britta Bolmenäs och Ida-Maria Brengesjö.

Du hittar videoklippen samt materialet med samtalsfrågorna på Bildas webbsida.