Enskilda Högskolan, fasad

Teologiska högskolan

Equmeniakyrkan är huvudman för Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Sedan 2018 är detta det nya övergripande namnet för utbildningarna i teologi och mänskliga rättigheter.

Teologiska Högskolan Stockholm (THS) är benämningen på utbildningarna i teologi och religionsvetenskap. Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) är benämningen på utbildningarna i mänskliga rättigheter.

Teologiska högskolan (THS)

Brett urval av kurser inom teologi och religionsvetenskap, från grundnivå till masterprogram. Kurserna behandlar såväl grundläggande texter, språk och historiska traditioner, som nutida etiska och teologiska frågor. För den blivande pastorn eller prästen finns ett antal kurser som handlar om att mer direkt förbereda för den väntande yrkesrollen.

Elever vid EHS - Maria och Oscar

THS erbjuder också en integrerad pastoral utbildning vilket innebär att akademiska studier varvas med särskilda seminarier, andakter och övningsmoment för den som vill bli pastor eller präst. Blivande pastorer i Equmeniakyrkan läser vid THS. På THS kan man få alla examina i teologi, inklusive doktorsexamen.

Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR)

Tvärvetenskapliga utbildningsprogram i mänskliga rättigheter med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Utbildningarna kan leda fram till kandidat-, magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter. Avslutat program kan ge arbete inom olika fält, exempelvis frivilligorganisationer, statsförvaltning och internationella organ.

EHS når du lätt med T-bana, buss eller bil. Här möts du av inbjudande lokaler, engagerad personal och kompetenta lärare. Du är alltid välkommen oavsett om du läser med sikte på ett yrke eller bara studerar för din egen personliga utveckling.

Kallelsedagar

Varje vår hålls Kallelsedagar där du som känner en kallelse och funderar på tjänst i Equmeniakyrkan kan komma och vara med på seminarier och samlingar och få mer information om hur det är att läsa vid EHS.

Läs mer

Kontaktpersoner

linnea-lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering, kontaktperson pastors- och diakonkandidater

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se