Utskicket från Gemensam Framtid tillsammans med Sändaren

I dagarna får många av våra medlemmar ett utskick från Gemensam Framtid. Det innehåller vår nya medlemstidning Uppdraget, ett exemplar av Sändaren och ett insamlingsbrev med ett inbetalningskort.

I dagarna får många av våra medlemmar ett utskick från Gemensam Framtid. Det innehåller vår nya medlemstidning Uppdraget, ett exemplar av Sändaren och ett insamlingsbrev med ett inbetalningskort.

Adresserna har vi fått från Repet (vårt medlemsregister) och från tidningen Sändaren. Alla prenumeranter till Sändaren får också detta utskick. Eftersom många av våra medlemmar också prenumererar på Sändaren har vi försökt att plocka bort så många dubbletter som möjligt. Vi har också försökt undvika att skicka till mer än en person i varje hushåll. Förhoppningsvis har vi lyckats bra, men vet att några av er troligtvis kommer att få dubbla uppstättningar. Det kan vara små skillnader i adresserna som gör att kontrollen upplever dem som olika trots att de är samma. Sändaren och Gemensam Framtid har naturligtvis inte heller samma databas vilket gör att det blir svårare att hitta dubbletter.

Får du ändå två uppsättningar av detta utskick så får du gärna mejla om detta till inger.agren@gemensamframtid.se så skall vi justera detta till framtida utskick.

Tack!