Valberedningen jobbar och väntar med spänning

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 november, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sant är ju att Kyrkan är Kristi kropp, att Jesus Kristus är Kyrkans Herre. Sant är också att Kyrkan är människor och att kyrkan är vittnesbörd, tjänst och gemenskap.

Församlingarna i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har i flera årskonferenser fattat beslut som nu innebär att vi i juni kan säga ”ja” till den nya och gemensamma kyrkan.

Alla de besluten under vägen samlar liksom ihop sig till en kallelse: fortsätt att säga ”ja” genom att ge den nya kyrkan resurser. Jesus har valt att utrusta sin kyrka genom att göra människor till bärare av och kanaler för sitt liv, sin kärlek, sin kraft, sin försoning, sitt ljus…

Den nya kyrkan behöver många sådana människor fyllda och bärande, bedjare och arbetare, entreprenörer och förvaltare, ivriga och eftertänksamma, nytänkande och förankrade, unga och äldre, kvinnor och män.  Den nya kyrkan behöver människor som tänker och säger att ”en kyrka som är utmanad av Jesus och samtiden, med djup och identitet i Jesus Kristus, som är öppen och varm, som vill gemenskap och mångfald och som vill leva genom bön och tjänst för världen” en sådan kyrka vill jag ge tid åt.

Valberedningen för den nya gemensamma kyrkan väntar nu med iver på att församlingarna i de tre samfunden nominerar kandidater till den nya styrelsen. Visserligen går nomineringstiden ut först 31 januari 2011, men varför vänta? Vi sex ledamöter ser fram emot att få ta emot många förslag! nominering@gemensamframtid.se

Valberedningen har också vänt sig till ledamöterna i de tre samfundens styrelser och till GF-föreningens styrelse för att veta om de är intresserade av att komma i fråga för den nya kyrkostyrelsen. Därifrån har svaren börjat komma.

Viktigt är det ju för oss att vad det är för vision och riktning som gäller för den kommande kyrkan. Därför vill vi leva nära arbetet och idéutvecklingen inom GF-föreningen. Dessutom flyter det ju nu och då in intressanta artiklar om ledarskapet, väl värda att begrunda.

”Gud hjälpe oss” är sannerligen en relevant bön.

Valberedningen består av:

Från Metodistkyrkan i Sverige:
Bengt Ekelund, telefon: 08-945762 eller 076-7107161. bengt.ekelund@metodistkyrkan.se
Ingemar Nordieng, telefon: 0300-28272 eller 070-5942353. ingemar.nordieng@telia.com

Från Svenska Baptistsamfundet:
Sören Carlsvärd, telefon: 019-246635 eller 070-6099129, soren@betelkyrkan.se
Lennart Gustafson: telefon: 019 32 28 31 eller 070-5869793. en.lennart.gustafson@telia.com

Från Svenska Missionskyrkan:
Lena Björneld, telefon: 031-426017 eller 070-6597885. lena.bjorneld@telia.com
Bernt Åkerblad, telefon: 013-151134 eller 0702-242426. bernt.akerblad@telia.com

.

Bernt Åkerblad
Ordförande i valberedningen