Välkommen på regionala scoutledarträffar våren 2020

Scouter på en plattform

Under våren 2020 bjuder Region Öst i samarbete med lokala föreningar in till ett antal scout-ledarträffar. Syftet är framför allt att skapa en mötesplats för scoutledare i sitt geografiska närområde, men också ett forum för region öst att informera om kommande regionala och nationella scoutarrangemang. Det ges också tid för respektive kår att berätta om situationen i sin egen scoutkår. Träffarna riktar sig till samtliga scoutledare i lokala föreningar och inte bara kårchefer. 

För att minska reseavståndet för regionens scoutkårer sker samlingarna på fem olika platser och tillfällen. Varje kår åker till den plats som passar bäst, och det är fritt att delta på vilken man vill. Varje samling börjar kl. 18.20 och slutar senast 21.00.

– 11/2 kl:18.30  Missionskyrkan Linköping
– 25/2 kl:18.30  Immanuelskyrkan Jönköping
– 3/3   kl:18.30  Equmeniakyrkan Växjö
– 9/3   kl:18.30  Gislaveds Frikyrkoförsamling
– 26/3 kl:18.30  Missionskyrkan Svalliden

Ingen anmälan krävs, och kvällen kostar inte något för de som deltar.

Har ni frågor eller vill veta mer – kontakta:
Christer Gustafsson, Regionsamordnare, Equmenia Öst
070-254 65 85,  christer.gustafsson@equmenia.se