Regionfestinsamling – var med!

På regionfesten i Härnösand samlade vi in pengar till ett projekt i Nicaragua. Projektet handlar om att hjälpa till med att betala lönerna för pastorer i Tasba Raya, ett konfliktfyllt område i landet. Moravakyrkan, vår samarbetskyrka, ser till att det finns pastorer i byarna i Tasba Raya som stöttar, talar om icke-våld samt dokumenterar det som sker.

Vi samlade in 2 850kr i kontanter och dessutom mer via swish. Du och din församling kan också vara med! Läs mer om projektet här.