Vattenkanna

Stöd i utvecklingsprocessen

Det finns flera olika typer av stöd att få – både på lång och kort sikt.

Att gå igenom en process är något som kan pågå i flera år och handledaren stöttar hela vägen. Det finns också verksamhetsbaserat stöd att få för församlingens arbete inom olika områden.

Utvecklingsprocess med handledare

Det är ni som församling som äger processen och hittar de behov ni har. Handledaren finns med under hela processen som stöd och hjälp och de viktigaste uppgifterna är att:

  • Ge församlingen ett utifrån-perspektiv
  • Ställa frågor om “blinda fläckar”
  • Uppmuntra och stödja församlingen i processen
  • Hjälpa församlingen att genomföra, och framför allt tolka, undersökningar
  • Vara en länk till regioner, nationellt kansli och andra nätverk
  • Informera om material, kurser och andra resurser
  • Att uppmuntra uthållighet och långsiktighet

Verksamhetsbaserat stöd

Equmeniakyrkan har många erfarna medarbetare inom flera olika verksamhetsområden. Som församling kan ni söka stöd inom ett visst område och få besök av en medarbetare som vägleder er i en viss situation.

Det kan handla om att vilja utveckla den egna musikverksamheten, eller starta något nytt, som ett språkcafé, eller att göra något för flyktingar i ert område. Vill ni nå ut till fler människor i er närhet och berätta om Jesus kan ni få besök och vägledning av en evangelist.

Församlingsutvecklare / handledare

Hör av dig till din närmaste församlingsutvecklare så hjälper vi er vidare.

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Andreas Löwkvist

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

andreas.lowkvist@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Vik. regional kyrkoledare, Församlingsutvecklare Region Väst och projektledare temagrupp barn/familj

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

kerstin rask lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

mikael-nilsson-personal

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst och handläggare medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Ulrika Magnusson

Församlingsutvecklare Region Väst

0703-62 06 88

ulrika.magnusson@equmeniakyrkan.se