Blomkruka

Stöd i utvecklingsprocessen

Det finns flera olika typer av stöd att få – både på lång och kort sikt. Att gå igenom en utvecklingsprocess är något som kan pågå i flera år, men det finns också mycket verksamhetsbaserat stöd inom församlingens olika områden.

Utvecklingsprocess med handledare

En handledare som hjälper er få ett utifrån-perspektiv leder utvecklingsprocessen tillsammans med er . Det är ni som församling som äger processen och hittar de behov som ni har.

Verksamhetsbaserat stöd

Equmeniakyrkan har många erfarna medarbetare inom flera olika verksamhetsområden. Som församling kan ni söka stöd inom ett visst område och få besök av en medarbetare som vägleder er i en viss situation. Det kan handla om att vilja utveckla den egna musikverksamheten, eller starta något nytt, som ett språkcafé eller att göra något för flyktingar i ert område. Vill ni nå ut till fler människor i er närhet och berätta om Jesus kan ni få besök och vägledning av en evangelist.

Församlingsutvecklare / handledare

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Daniel Åkerblad

Daniel Åkerblad

Församlingsutvecklare Region Öst

0765-01 18 59

daniel.akerblad@equmeniakyrkan.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-01 17 36

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se