Diakonstipendium

Ansökan om bidrag till fortbildning, vidareutbildningar, kurser eller annat som utvecklar dig som diakon (Exempelvis Vinterkonferens och liknande).

Stipendiet täcker inte kostnader för grundutbildning till diakon/diakonal linje på Bromma folkhögskola till exempel.Behöriga att söka är ordinerade diakoner och antagna kandidater under utbildning. Stipendiet utgår för kurskostnader, resor , kost och logi upp till 5.000 kr och max 50 % av den verkliga kostnaden. 

Ansökan om medel nästkommande år skall vara inne senast den 31a augusti. Besked om utbetalning i mitten av oktober.

Det är Nationella Referensgruppen för Medarbetare som handhar stipendiet och behandlar ansökningarna.

Enheten för Utbildning och Medarbetare administrerar arbetet med stipendiet.

Stipendiet ges inte flera år i rad till samma person.