Vem leder Europas baptister?

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 september, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag, Karin och Christer är på europabatptisternas rådsmöte utanför Rom. Europa är sannerligen ett tänjbart begrepp, här finns deltagare från Tadjikistan, Irak, Turkiet, Libanon m fl. Så det är sannerligen en brokig skara människor som representerar en mångfald av kulturer och församlingssituationer. Det är uppenbart att vi tänker lite olika i en del frågor, men vi har ändå väldigt mycket gemensamt och kan därför mötas i lovsång och bön, samtal och överläggningar, korridormöten och bordsgemenskap.

De italienska värdarna är fantastiska. Vi är logerade på en vacker anläggning där vi får det mesta vi behöver och en musikgrupp med sångledare leder oss i sång, bön och härliga upptåg. Missionsföreståndaren Anna Maffei är en upplevelse att både se och höra varje gång hon framträder. En karismatisk kvinna med huvudet på skaft och hjärtat på rätt plats.

Men vem eller vilka är det alltså som leder Europas baptister? Bilden ger nog svar. Vi söker tillsammans Jesu Kristi vilja/sinnelag, han är vår herre, vilket är tydligt i hela inriktningen och upplägget där vi med jämna mellanrum stannar upp för att be över våra beslut. Men det finns också en generalsekreterare. Han heter Tony Peck och står till vänster om Jesus. Till höger står ordföranden Valeriu Ghiletchi. Också de gör ett mycket bra jobb för oss europabaptister.

Jag åker hem med många positiva intryck men inte minst har jag fått föra personliga samtal med baptister i Europa som å ena sidan lever i helt andra sammanhang än jag men där jag å andra sidan känner en djup samhörighet med genom vår gemensamma tro.

Per Westblom, ur Baptistbloggen