Vilken kyrka vill vi öppna upp till?

Coronapandemin har påverkat våra liv och våra församlingars liv. Men den har också gett oss en möjlighet att tänka nytt. Vilken kyrka vill vi öppna upp till?

Region Mitt och Öst bjuder in alla församlingar till ”en nyspolad plan”!