Vilken kyrka vill vi öppna upp till?

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 mars, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Coronapandemin har påverkat våra liv och våra församlingars liv. Men den har också gett oss en möjlighet att tänka nytt. Vilken kyrka vill vi öppna upp till?

Region Mitt och Öst bjuder in alla församlingar till ”en nyspolad plan”!