100 år senare var vi där och firade jubileet

Jag har precis kommit hem från ett glädjefyllt och färgsprakande 100 års jubileum för vår samarbetskyrka CEBU (Communauté des Eglises Baptistes Unies) i Kongo Kinshasa. Det är 100 år sedan de svenska missionärerna Arvid och Hedvig Svärd och strax efter Oscar och Sara Andersson kom farande med flodbåt och landsteg i byn Bendela i det som idag är provinsen Mai Ndombe. Idag bedriver CEBU verksamhet bland annat inom evangelisation, utbildning, hälsovård.

Nu 100 år senare har jag varit där och firat 100 års jubileet av samfundet och kyrkan i Kongo Kinshasa. Ett minne för livet men också en tydlig bekräftelse på att vårt samarbete och relation med samfund utanför Sveriges gränser spelar roll, stor roll i människor liv. Både i Kongo men också i Sverige. Det märktes inte minst genom att vi var en ganska stor delegation från Sverige på 22 personer där en del själva verkat som missonärer eller missionsarbetare inom CEBU eller känner någon som gjort. Ca 260 personer har varit missionärer eller volontärer i CEBU från Sverige under dessa 100 år! Efter konflikterna i samband med maktskiftet 1990-91 har vi haft få eller inga missionärer på plats förrän nu. Nu finns familjen Eriksson på plats som utsända från Equmeniakyrkan.

Under den knappa vecka jag var på plats i Bendela fick jag möta många människor och sitta ner till samtal med kyrkoledare Lezoka men också många andra. Starka och fina möten mellan människor från olika kontinenter och kulturer men med en tro som förenar oss. Dessutom en hel del utmaningar som på många sätt är desamma för oss. Hur talar man tro i vår tid och vår kontext? Vad är vårt viktigast uppdrag? Hur skall man använda resurser?

Vi var som svensk delegation mycket glada och tacksamma över att få vara med dessa dagar och vi kände också en stor glädje från våra kongolesiska vänner över att vi var där. Jag fick förmånen att predika i inledningsgudstjänsten och passade också då på att överlämna en plakett med en hälsning från Equmeniakyrkan till CEBU. Gerard Willemsen fick också frambära hälsningar från gruppen och såväl Agneta Lillqvist Bennstam och Christer Daelander medverkade med seminarier.

Kyrkan hade ordnat ett gediget program inför jubileet med bland annat gudstjänster, konserter och andra spännande aktiviteter som tävlingar i bibelkunskap och paddling av klassiska Piroger (en slags kanoter).

Det märkets tydligt under dagarna att historien är viktig då också en jubileumsbok hade tryckts upp och såldes. Boken beskriver historien under dessa 100 år och för den som kan läsa franska är det mycket intressant – har det sagts till mig… Boken finns att köpa via Equmeniakyrkans kansli. Equmeniakyrkan har hjälpt CEBU att ta fram denna bok men utan ideellt arbete av bl a Gun Eriksson här i Sverige hade boken aldrig blivit av. Nu behöver jag bara träna min franska, så ska jag också läsa boken…

Dessutom invigdes en gravplats som också är en minnesplats. Där finns två gravar som symboliserar banden mellan Kongo och Sverige men också utgör platsen för sista vilan för Joseph Mushikangondo, den kongoles som inbjöd missionärerna och som blev den första kongolesiska kyrkoledaren när kyrkan blev självständig 1971, samt missionär Astrid Viola Bylin som dog i Bendela 25 år gammal 1934.

Även om historien är viktig för oss alla blev det också tydligt att den framförallt skall vara kraftkälla och riktningsgivare för framtiden. Att kyrkan, vi och Gud alltid strävar framåt. Detta blev också tydligt i kyrkoledare Lezokas predikan sändningsgudstjänsten. Det är en svår tid på många sätt men det är en tid som är vår och Gud finns också nu och också idag välsignar och bär Gud. För 100 nya år. Minst.

 

Lasse Svensson
kyrkoledare